Infopunt

Wat zegt de Privacycommissie over bewakingscamera's en privacy?

Om de privacy van de burger optimaal te beschermen, moet iedereen die een bewakingscamera installeert, de Privacywet en Camerawet naleven. Op die manier kan men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde.

De Privacywet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd. De Camerawet is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht.

Wanneer moet de Camerawet worden nageleefd?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera:

  • Elk vast of mobiel observatiesysteem met de bedoeling:
    • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. de vereniging van mede-eigenaars die vandalisme wil tegengaan in de inkomhal van een appartementsgebouw), of
    • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen (bv. gemeenten die vandalisme op hun grondgebied willen voorkomen), of
  • De openbare orde te handhaven (bv. tijdens een jaarlijkse braderie); dat alleen voor deze doelen beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.
Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief